திருவாசகம் முற்றோதல் முதலாம்நாள் நிகழ்வு ! - Karaitivu.org

Breaking

Thursday, January 2, 2020

திருவாசகம் முற்றோதல் முதலாம்நாள் நிகழ்வு !

முதலாவது  நாள்  திருவாசகம்  முற்றோதல் நிகழ்வு கண்ணகி  அம்மன்  ஆலயத்தில் இடம்பெற்றது.

No comments:

Post a Comment