காரைதீவு ஸ்ரீ பாலையடி வால விக்கினேஸ்வர் ஆலயத்திற்கு வர்ணம்பூசும் நிகழ்வு ஆரம்பம். - Karaitivu.org

Breaking

Friday, July 12, 2019

காரைதீவு ஸ்ரீ பாலையடி வால விக்கினேஸ்வர் ஆலயத்திற்கு வர்ணம்பூசும் நிகழ்வு ஆரம்பம்.

காரைதீவு ஸ்ரீ பாலையடி வால விக்கினேஸ்வர் ஆலயத்தின் புனருத்தாபன வேலைகளின் அடுத்த கட்டமான வர்ணம் பூசுகின்ற வேலைகளின் போதான படங்கள்....


No comments:

Post a Comment