சிறப்பாக இடம்பெற்ற ஸ்ரீ சித்தானைக்குட்டிசுவாமியின் 69வது குருபூஜை! - Karaitivu.org

Breaking

Thursday, July 30, 2020

சிறப்பாக இடம்பெற்ற ஸ்ரீ சித்தானைக்குட்டிசுவாமியின் 69வது குருபூஜை!

 ஸ்ரீ சித்தானைக்குட்டிசுவாமியின் 69வது குருபூஜை 28.07.2020 அன்று  சுகாதார விதிப்படி சிறப்பான முறையில் இடம்பெற்றது இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டனர் ஆலயத் தலைவர் நந்தேஸ்வரன் தலைமையில் சிவஸ்ரீ மகேஸ்வரகுருக்களினால் நடத்தப்பட்டது இதில் நாவலப்பிட்டி குயின்பெரி தோட்ட நவநாதச்சித்தராலய குருக்களும் கலந்துகொண்டனர்...

No comments:

Post a Comment