காரைதீவில் இருந்து “போ கொரணா...” - Karaitivu.org

Breaking

Friday, May 1, 2020

காரைதீவில் இருந்து “போ கொரணா...”


#வாழ்த்துக்கள்_நம்_ஊர்_கலைஞர்களுக்கு..
காரைதீவில் இருந்து மற்றுமொரு கொரணா விழிப்புணர்வு பாடல்...
சர்வேஸ்வரா கலை மன்றத்தினரின்  “போ கொரணா” 

Click Here To Watch  Song On You tube....
https://www.youtube.com/watch?v=HBuA6mUDQmU
No comments:

Post a Comment