தரம் 5 மாணவர்களுக்கான நிகழ்நிலை பரீட்சை (online exam) - Karaitivu.org

Breaking

Saturday, April 25, 2020

தரம் 5 மாணவர்களுக்கான நிகழ்நிலை பரீட்சை (online exam)

மட்டக்களப்பு மத்தி கல்வி வலயத்தினால் நடாத்தப்படும் தரம் 5 மாணவர்களுக்கான நிகழ்நிலை பரீட்சையானது (online exam), 2020.04.26 ஆம் திகதி மு.ப. 10.00 மணி முதல் மு.ப. 11.00 மணி வரை நடைபெறும்.

மாணவர்கள் அனைவரும் கீழ் காணப்படும் link ஐ click செய்வதன் மூலம் பரீட்சைக்குத் தோற்ற முடியும்.

பரீட்சைக்குத் தோற்றுவதற்கு இங்கே அழுத்தவும்...


No comments:

Post a Comment