திருவாசகம் முற்றோதல் நிகழ்வு இரண்டாம்நாள் நிகழ்வு! - Karaitivu.org

Breaking

Friday, January 3, 2020

திருவாசகம் முற்றோதல் நிகழ்வு இரண்டாம்நாள் நிகழ்வு!

இரண்டாவது  நாள்  திருவாசகம்  முற்றோதல் நிகழ்வு    மாவடி ஶ்ரீ கந்த சுவாமி ஆலயத்தில் இடம்பெற்றது.


No comments:

Post a Comment