திருவாசகம் முற்றோதல் நிகழ்வு 4ம்நாள் நிகழ்வு! - Karaitivu.org

Breaking

Sunday, January 5, 2020

திருவாசகம் முற்றோதல் நிகழ்வு 4ம்நாள் நிகழ்வு!

4ம்நாள் திருவாசகம் முற்றோதல் நிகழ்வு மகா விஸ்னு ஆலயத்தில் இடம்பெற்றது.

No comments:

Post a Comment