தடங்கலுக்கு வருந்துகின்றோம் - Karaitivu.org

Breaking

Wednesday, May 2, 2018

தடங்கலுக்கு வருந்துகின்றோம்


தொழிநுட்ப காரணங்களால் எமது இணையத்தளம் தடைப்பட்டுள்ளது. இணையத்தளம் மீளமைக்கப்படும் வரை எமது முகப்புபுத்தகக் குழுவுடன் (www.facebook.com/karaitivu) இணைந்திருங்கள்    - இணையக் குழு

No comments:

Post a Comment