நினைவாலயம் திறப்புவிழா..... - Karaitivu.org

Breaking

Saturday, August 11, 2018

நினைவாலயம் திறப்புவிழா.....

நினைவாலயம் திறப்புவிழா அமரர் பூபாலபிள்ளை சின்னதம்பி (கைலாயபிள்ளை )
கந்தமுத்து கண்ணம்மை
(ரஞ்சிதம்)
நினைவு சிலை அவர்களது பேரப்பிள்ளைகளினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

தகவல் மகன் கருணாநிதி குடும்பம்

கைலாயபுரம் பழைய நூலகவீதி
 காரைதீவு 5

No comments:

Post a Comment