காரைதீவு இளம் கலைஞர் இந்திய கலைஞருடனான நேரடி கலந்துரையாடல். - Karaitivu.org

Breaking

Monday, May 11, 2020

காரைதீவு இளம் கலைஞர் இந்திய கலைஞருடனான நேரடி கலந்துரையாடல்.


காரைதீவு இளம் கலைஞர் இந்திய கலைஞருடனான நேரடி கலந்துரையாடல்...
🇱🇰Hanushyan
Founder and managing director at Hiphop Heroes
🇮🇳Prasanna
Founder at prasanna musical entertainment
Instagram id :hanushyan_official
                           iamprasanna.r
கலந்துரையாடப்படும் விடயங்கள்...
1.  musical background
2. Why you chose rap
3. Status of rap in Sri Lanka
4. Future projects
5. What you intend to project to the public by being a rapper/musician
6.the reson you set up the band

No comments:

Post a Comment