ஜோயலின் வெற்றிக் குறும்படம் - “சேரா கரைகள்” - Karaitivu.org

Breaking

Sunday, May 10, 2020

ஜோயலின் வெற்றிக் குறும்படம் - “சேரா கரைகள்”Here is the short film which won the FIRST PLACE in Zero Chance Short Film Festival. 

ZERO CHANCE குறும்பட போட்டியில் தேசிய ரீதியில் முதலிடம் பெற்ற குறும்படம்

சேரா கரைகள் | The Unreachable Shores  

Lead cast : Havijithan Rajeshwaran Jasothini

Other cast: Kisho Arunnzahar Ajay

VFX : Havijithan 

DOP, Editing , Story and Direction : Joel Jairus.R

Watch | Feedback | Share

No comments:

Post a Comment