இம்முறை கல்விப் பொதுத்தராதர உயர்தரப் பரீட்சை எழுதும் மாணவர்களிற்கான மாதிரி வினாத்தாள்கள். - Karaitivu.org

Breaking

Sunday, March 29, 2020

இம்முறை கல்விப் பொதுத்தராதர உயர்தரப் பரீட்சை எழுதும் மாணவர்களிற்கான மாதிரி வினாத்தாள்கள்.

இம்முறை கல்விப் பொதுத்தராதர உயர்தரப் பரீட்சை எழுதும் மாணவர்களின் நலன் கருதி கிழக்கு மாகாண கல்வி திணைக்களம் அனைத்து பாடங்களுக்குமான மாதிரி வினாத்தாள்கள் மற்றும் விடை பத்திரங்களையும் இணைத்துள்ளது.

மாதிரி வினாத்தாள்கள் பெற
No comments:

Post a Comment