காரதைீவு பாலையடி பாலவிக்னேஸ்வரர் ஆலய கும்பாபிஷேகம் - Karaitivu.org

Breaking

Tuesday, January 14, 2020

காரதைீவு பாலையடி பாலவிக்னேஸ்வரர் ஆலய கும்பாபிஷேகம்

கிழக்கிலங்கை காரதைீவு பாலையடி பாலவிக்னேஸ்வரர் ஆலய புனராவர்த்தன அஷ்டபந்தன நவகுண்ட பக்ஷ பிரதிஷ்டா கும்பாபிஷேக பெருஞ்சாந்தி பெருவிழா விஞ்ஞாபனம். 07.02.2020.

No comments:

Post a Comment