அகவை பதினொன்றில் கால்தடம் பதிக்கும் காரைதீவு. ஓர்க் - Karaitivu.org

Breaking

Thursday, March 21, 2019

அகவை பதினொன்றில் கால்தடம் பதிக்கும் காரைதீவு. ஓர்க்பதினொரு வருட இணையதள வெற்றிப்பயணத்தில் காரைதீவு.ஓர்க். 2008 முதல் 2019 வரை வெற்றிகரமாக எமது இணையதள வளர்ச்சிக்கு ஆதரவினை வழங்கிகொண்டு வரும் எமது இணைய பயனர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். வெற்றிகரமாக 11 வருட  நிறைவில் காரைதீவு. ஓர்க்.

No comments:

Post a Comment