மரண அறிவித்தல் திருமதி.எஸ்.கோமதகவள்ளி (கண்ணமாக்கா) - Karaitivu.org

Breaking

Friday, February 8, 2019

மரண அறிவித்தல் திருமதி.எஸ்.கோமதகவள்ளி (கண்ணமாக்கா)

மரண அறிவித்தல் திருமதி.எஸ்.கோமதகவள்ளி (கண்ணமாக்கா)
சுவாமி விபுலானந்தரின் மருமகள் திருமதி.எஸ்.கோமதகவள்ளி (கண்ணமாக்கா) அவர்களின் பூதவுடல் மக்களின் அஞ்சலிக்காக அவரின் காரைதீவு இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.


No comments:

Post a Comment