விபுலாநந்தா இல்ல விளையாட்டுப் போட்டியில் இன்று இடம்பெற்ற காற்பந்தாட்ட போட்டி - Karaitivu.org

Breaking

Wednesday, January 23, 2019

விபுலாநந்தா இல்ல விளையாட்டுப் போட்டியில் இன்று இடம்பெற்ற காற்பந்தாட்ட போட்டி

விபுலாநந்தா இல்ல விளையாட்டுப் போட்டியில் இன்று இடம்பெற்ற காற்பந்தாட்ட போட்டி காரைதீவு விபுலாநந்தா மத்திய கல்லூரி மைதானத்தில் சிறப்பாக இடம்பெற்து இப்போட்டியில் குறிஞ்சி அணியினர் முதலிடத்தையும் மருதம் அணியினர் இரண்டாம் இடத்தையும் முல்லை அணியினர் மூன்றாம் இடத்தையும் பெற்று கொண்டனர் இப்போட்டியின் முடிவின் அடிப்படையில் மொத்த புள்ளிகளின் கூட்டுத்தொகையின் தரவரிசைப்படி மருதம் இல்லம் முதலிடத்தையும் குறிஞ்சி இல்லம் இரண்டாம் இடத்தையும் முல்லை அணியினர் மூன்றாம் இடத்தையும் பெற்று கொண்டனர்
No comments:

Post a Comment