தீபாவளி தினத்தை முன்னிட்டு சித்தானைக்குட்டி சுவாமி ஆலயத்தில் இடம்பெற்ற சிறப்பு பூஜை வளிபாடு - Karaitivu.org

Breaking

Tuesday, November 6, 2018

தீபாவளி தினத்தை முன்னிட்டு சித்தானைக்குட்டி சுவாமி ஆலயத்தில் இடம்பெற்ற சிறப்பு பூஜை வளிபாடு

தீபாவளி தினத்தை முன்னிட்டு சித்தானைக்குட்டி சுவாமி  ஆலயத்தில் இடம்பெற்ற சிறப்பு பூஜை வளிபாடு.

No comments:

Post a Comment