காரைதீவு பெண்கள் பாடசாலையின் சிறுவர் தின விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் ! - Karaitivu.org

Breaking

Thursday, October 4, 2018

காரைதீவு பெண்கள் பாடசாலையின் சிறுவர் தின விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் !

சிறுவர் தினத்தை முன்னிட்டு காரைதீவு பெண்கள் பாடசாலை மாணவிகளால் சிறுவர் தின விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் மிகவும் சிறப்பாக இடம் பெற்றது.

No comments:

Post a Comment