ஸ்ரீ வீரபத்திர சுவாமி ஆலய வருடார்ந்த அலங்கார மகோற்சபம் - Karaitivu.org

Breaking

Monday, September 17, 2018

ஸ்ரீ வீரபத்திர சுவாமி ஆலய வருடார்ந்த அலங்கார மகோற்சபம்

ஸ்ரீ வீரபத்திர சுவாமி ஆலய வருடார்ந்த அலங்கார மகோற்சபத்தின் மூன்றாம் நாளாகிய இன்று சுவாமி வெளிவீதி உலாவின் போதான படங்கள்
No comments:

Post a Comment