காரைதீவு நண்பர்கள் சமூக நலன்புரி கழகத்தினரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட பாராட்டு விழா - Karaitivu.org

Breaking

Saturday, September 1, 2018

காரைதீவு நண்பர்கள் சமூக நலன்புரி கழகத்தினரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட பாராட்டு விழா

காரைதீவு நண்பர்கள் சமூக நலன்புரி கழகத்தினரால் செல்லத்துரை காராளசிங்கம் அவர்களுக்கு பாராட்டு விழா நடாத்தப்பட்டது


No comments:

Post a Comment