விபுலானந்தா மத்திய கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் ஆத்மசாந்தி பிராத்தனை - Karaitivu.org

Breaking

Friday, May 4, 2018

விபுலானந்தா மத்திய கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் ஆத்மசாந்தி பிராத்தனை

திருமதி. பிலோனினாம்மா அருளானந்தம் அவர்களின் மறைவை யொட்டி விபுலானந்தா மத்திய கல்லூரி  மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின்  ஆத்மசாந்தி பிராத்தனை கல்லூரி ஒன்றுகூடல் மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது
மேலதிக படங்களுக்கு இங்கே அழுத்தவும்

No comments:

Post a Comment