காரைதீவு விபுலாநந்தா மத்திய கல்லூரியிலிருந்து பல்கலைக்கழகம் தெரிவானோர்.. - Karaitivu.org

Breaking

Tuesday, February 18, 2020

காரைதீவு விபுலாநந்தா மத்திய கல்லூரியிலிருந்து பல்கலைக்கழகம் தெரிவானோர்..

விபுலாந்தா மத்திய கல்லூரியிலிருந்து பல்கலைகழகம் தெரிவானோர் விபரம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.  பாடசாலையினால் வெளிவிடப்படவுள்ள சஞ்சிகையில் இவ் விபரங்கள் உள்ளடக்கப்படவுள்ளன.  இவ் பெயர்பட்டியலில் ஏதேனும் மாற்றம் செய்ய வேண்டுமெனில் பின்வரும் தொலைபேசி இலக்கத்துடன் தொடர்பு கொள்ளவும். +94755471856
https://drive.google.com/file/d/1aLBrUY8GELWoRDhRbENRMr0fKdtYDGUG/view?usp=drivesdk

No comments:

Post a Comment