காரைதீவு ஆதிசிவன் ஆலய புதிய கட்டிடம் அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நடும் வைபவம் - Karaitivu.org

Breaking

Sunday, March 24, 2019

காரைதீவு ஆதிசிவன் ஆலய புதிய கட்டிடம் அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நடும் வைபவம்

காரைதீவு ஆதிசிவன் ஆலய புதிய கட்டிடம் அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நடும் வைபவம் இன்று ஆலயத்தில் இன்று இடம்பெற்றது.இன் நிகழ்வில் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கவிந்திரன் கோடீஸ்வரன் கலந்து சிறப்பித்தார்

 

No comments:

Post a Comment