முன் பிள்ளைப் பருவம் பற்றி விழிப்பூட்டும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் ! - Karaitivu.org

Breaking

Saturday, November 17, 2018

முன் பிள்ளைப் பருவம் பற்றி விழிப்பூட்டும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் !

முன் பிள்ளைப் பருவம் பற்றி முன்பிள்ளைகளின் பெற்றோர்களை விழிப்பூட்டும் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் காரைதீவு பிரதேச தாய்மார்களுக்கான முதலாம் நாள் செயலமர்வு முன் பிள்ளை அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திருமதி பிரேமாவதி அவர்களின் தலைமையில் HDO PRE SCHOOL மண்டபத்தில் 15.11.2018 திகதி நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்வுக்கு காரைதீவு பிரதேச செயலாளர் திரு. வேதநாயகம் ஜெகதீசன் அவர்கள் வளவாளராக கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தார்கள்.


No comments:

Post a Comment