ஸ்ரீ சித்தானைக்குட்டி சுவாமி ஆலயத்தில் திருவிளக்குப்பூஜை இடம்பெற்றது.. - Karaitivu.org

Breaking

Monday, July 27, 2020

ஸ்ரீ சித்தானைக்குட்டி சுவாமி ஆலயத்தில் திருவிளக்குப்பூஜை இடம்பெற்றது..

ஸ்ரீ சித்தானைக்குட்டி சுவாமியின் 69வது குருபூஜையை முன்னிட்டு இன்று திருவிளக்கு பூஜை இடம்பெற்றது.

No comments:

Post a Comment