சித்தானைக்குட்டி சுவாமி ஆலயத்தில் கோபூஜை, 210 சித்தர் மகாயாகம்... - Karaitivu.org

Breaking

Monday, July 27, 2020

சித்தானைக்குட்டி சுவாமி ஆலயத்தில் கோபூஜை, 210 சித்தர் மகாயாகம்...

 ஸ்ரீ  சித்தானைக்குட்டி சுவாமி அவர்களின் 69வது குருபூஜை தினத்தினை  முன்னிடு இன்று(27.07.2020)  காலை கோபூஜை மற்றும் 210 சித்தர் மகாயாகம் ஆலயத்தில் சிறப்பாக இடம்பெற்றது.
No comments:

Post a Comment