காரைதீவு கமு கண்ணகி இந்து வித்தியாலயத்தில் இடம்பெற்ற ஆசிரியர் தின நிகழ்வு ! - Karaitivu.org

Breaking

Tuesday, October 9, 2018

காரைதீவு கமு கண்ணகி இந்து வித்தியாலயத்தில் இடம்பெற்ற ஆசிரியர் தின நிகழ்வு !

காரைதீவு கமு கண்ணகி இந்து வித்தியாலயத்தில் இடம்பெற்ற ஆசிரியர் தின நிகழ்வு சிறப்பாக இடம்பெற்றது.
பாடசாலையின் அதிபர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் எனது மாணவச் செல்வங்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனர்.
No comments:

Post a Comment