சண்முகா மகாவித்தியாலயத்தில் வாணிவிழா பூசை நிகழ்வுகள் ! - Karaitivu.org

Breaking

Sunday, October 21, 2018

சண்முகா மகாவித்தியாலயத்தில் வாணிவிழா பூசை நிகழ்வுகள் !

காரைதீவு சண்முகா மகா வித்தியாலத்தில் நவராத்திரிவிழா சிறப்பாக இடம்பெற்றது. வித்தியாரம்ப நிகழ்வுகளும் இடம்பெற்றது.
No comments:

Post a Comment