காரைதீவு அருள்மிகு ஸ்ரீ பத்திரகாளி அம்மன் ஆலய முத்துச்சப்புர வீதியுலா - Karaitivu.org

Breaking

Tuesday, June 19, 2018

காரைதீவு அருள்மிகு ஸ்ரீ பத்திரகாளி அம்மன் ஆலய முத்துச்சப்புர வீதியுலா

காரைதீவு அருள்மிகு ஸ்ரீ பத்திரகாளி அம்மன் ஆலய வருடாந்த மகோற்சபத்தின் ஓர் அங்கமாகிய மூத்துச்சப்புர வீதியுலாவானது இன்றைய தினம் இடம்பெற்றது. 

No comments:

Post a Comment